Zazimovanie závlahového systému

Zazimovanie závlahových systémov zvyčajne vykonávame od cca konca októbra do decembra pomocou nášho kompresora. 

V tomto čase prichádza obdobie, kedy by sme mali zazimovať závlahový systém. Prvé mrazy mu väčšinou nijako neublížia, keďže rozvody sa nachádzajú v zemi.

Ako prvý krok je dôležité, aby ste vypli závlahu, prepnite ovládaciu jednotku do OFF alebo vytiahnite zo zásuvky. Uzavrite prívod vody do systému a pootvorte si všetky guľové ventily v šachtičkách, „točky“ a hydranty na manuálny odber vody. I napriek týmto opatreniam môžu dlhotrvajúce mínusové teploty, kedy zem už premrzne do hĺbky, systém poškodiť.

V prípade, že zazimovanie chcete nechať na profesionálov s dostatočným vybavením a skúsenosťami, môžeme Váš systém zazimovať za Vás. Stačí, ak vyplníte krátky formulár a my Vás budeme v krátkej dobe kontaktovať. 

Príprava

V zimnom období sa zavlažovací systém nepoužíva. V rozvodoch sa nachádza voda, ktorá môže spôsobiť vážne poškodenie systému. Preto je nutné závlahový systém "zazimovať" a pripraviť ho na ďalšiu sezónu. Ušetríte tak na zbytočne vynaložených nákladoch, ktoré vznikajú pri poškodení systému v prípade nezazimovania, ktoré sú podstatne vyššie ako náklady vynaložené na údržbu. 

 

Odstránenie vody

Pred príchodom mrazov je potrebné závlahový systém zazimovať, čím ho ochránime pred poškodením a tým zabezpečíme jeho bezproblémovú prevádzku aj v ďalšom období. Ušetríme si tak zbytočné náklady, ktoré vznikajú pri poškodení systému v prípade jeho nezazimovania, tie sú podstatne vyššie ako náklady na zazimovanie.  

Profesionálny kompresor
Klasický závlahový systém s výsuvnými postrekovačmi má rozvodné potrubia uložené v zemi v zamŕzajúcej hĺbke.

To znamená, že voda by v potrubí mohla zamrznúť a zväčšením svojho objemu systém poškodiť. Jediným spoľahlivým spôsobom odvodnenia systému je vyfúknutie vody stlačeným vzduchom za pomoci kompresora.  


Vytvorte si nezáväznú objednávku

Pre objednanie zazimovania, vyplňte kontaktný formulár. Vytvoríte si tak nezáväznú objednávku. Po odoslaní objednávky Vás budeme kontaktovať.


Kontaktné informácie

Meno a priezvisko*

Firma/IČO (nepovinný údaj)

Adresa*

Email*

Telefónne číslo*

Popis