Čistenie a filtrácia vŕtaných studní

Ponúkame služby čistenia a inštalácie filtrácie vŕtaných studní

 

Nadmerné množstvo piesku znamená nadmernú záťaž pre čerpadlo a ďalšie prvky systému. Nechajte si studňu vyčistiť a predíďte problémom!

 Studňa je jedným z najdôležitejších prvkov Vašej záhrady. Voda prináša do prírody život. Preto jedným z prvých krokov pri zariaďovaní si domu a záhrady býva práve zriadenie si studne. Firma realizujúca vrty stanoví, aké prietoky má nová studňa.

Niekedy sa  však z dôvodu nepriaznivej hydrogeológie stane, že studňa má zvýšené množstvo tuhých častíc. Čo robiť v takom prípade, aby ste v budúcnosti predišli poškodeniu ďalších komponentov?

Prvým krokom, ktorý realizujeme u našich zákazníkov je čistenie studne pomocou technológie AirFlow. Pri tomto úkone sa vyčerpá veľké množstvo piesku, kalu a iných pevných častíc. Rozsah čistenia začína od dvoch hodín, ďalej podľa potreby. Nasledujúcim krokom je rozčerpanie studne, pomocou čerpadla s vysokou odolnosťou voči pevným časticiam. Pri tomto kroku stanovíme optimálne prietoky studne, zistíme aktuálny stav obsahu pevných častíc, navrhneme vhodnú filtráciu a čerpaciu techniku. 

Malé množstvo studní aj napriek všetkým snahám o vyčistenie však z dôvodu nepriaznivého podložia naďalej obsahujú piesok a iné častice. Aj v tomto prípade máme ďalšie možnosti, ako sa z danou situáciou vysporiadať. Najčastejším spôsobom je inštalácia hydrocyklónu. Hydrocyklón, ako separátor piesku sa používa pri závlahových a technologických systémoch a dokáže odseparovať jemný piesok z vody.

Hydrocyklón efektívne separuje jemné častice piesku zo studne. Takto to vyzerá, keď robíme manuálny preplach zariadenia. Jedná sa o pomerne novú studňu, ktorú zákazník využíval približne dva mesiace. Toto množstvo kalu sa nazbieralo len za niekoľko dní. Preto odporúčame inštaláciu automatického preplachu. Pred inštaláciou je vhodné uvažovať o tom, kam budete odvádzať kal.

Ďalšie možnosti sú napríklad inštalácia filtra s automatickým preplachom. Existuje nespočetné množstvo ďalších úprav vody, či už jej mechanických alebo chemických vlastností. Spoločne vieme nájsť riešenia na mieru pre Vás. 

 

Pri inštalácií hydrocyklónu odporúčame nainštalovať automatický preplach.