Stavbyvedúci

Popis:

Hľadáme skúseného a zanieteného stavbyvedúceho, ktorý bude riadiť a koordinovať výstavbu našich projektov. Úspešný kandidát bude mať výborné organizačné schopnosti, schopnosť viesť tímy pracovníkov a zabezpečiť dodržiavanie časových a finančných rozpočtov.

Zodpovednosti:

 • Plánovanie a riadenie výstavby podľa schválených projektových plánov
 • Zabezpečenie dodržiavania kvality, bezpečnosti a environmentálnych noriem na stavbách
 • Vedenie tímu pracovníkov, koordinácia ich práce a monitorovanie výkonnosti
 • Komunikácia so zákazníkmi, dodávateľmi a podriadenými pracovníkmi
 • Riadenie zdrojov, materiálov a nákladov na stavbách
 • Pravidelná správa o priebehu stavieb vedeniu spoločnosti

Požiadavky:

 • Skúsenosti v stavebnom priemysle, ideálne ako stavbyvedúci alebo v obdobnej pozícii
 • Vysoko vyvinuté organizačné a vedenie tímu schopnosti
 • Silné komunikačné a medziľudské zručnosti
 • Schopnosť pracovať pod tlakom a riešiť problémy v reálnom čase
 • Znalosť legislatívy a noriem v oblasti stavebníctva
 • Technické vzdelanie v oblasti stavebníctva alebo príbuznej oblasti je výhodou

Ponúkané výhody:

 • Konkurenčná mzda a možnosť bonusov za výkonnosť
 • Príležitosť pracovať na rozmanitých a zaujímavých projektoch
 • Možnosť kariérneho rastu a profesionálneho rozvoja
 • Príjemné pracovné prostredie a skvelý kolektív

Ako sa uchádzať:

Ak vás táto pozícia zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, pošlite nám svoj životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov na vireo@vireo.sk