Projektový manažér

Popis:

Hľadáme dynamického a skúseného projektového manažéra, ktorý bude viesť a koordinovať náš tím pri implementácii projektov. Úspešný kandidát bude mať silné organizačné schopnosti, schopnosť riadiť viac projektov súčasne a excelentné komunikačné zručnosti.

Zodpovednosti:

 • Plánovanie, riadenie a monitorovanie projektov od začiatku až po dokončenie
 • Definovanie cieľov projektu, vytváranie harmonogramov a alokovanie zdrojov
 • Komunikácia s klientmi a zúčastnenými stranami, zabezpečenie ich spokojnosti s priebehom projektov
 • Identifikácia a riadenie rizík a ich vplyvu na projektové ciele
 • Spolupráca s internými tímami na dodržiavaní časových a finančných rozpočtov
 • Pravidelné aktualizácie a správy o priebehu projektov pre vedenie spoločnosti

Požiadavky:

 • Skúsenosti s riadením projektov, ideálne v oblasti [uvedte relevantnú oblasť]
 • Vysoko vyvinuté organizačné a analytické schopnosti
 • Silné komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Schopnosť pracovať efektívne pod tlakom a riadiť viacero projektov súčasne
 • Znalosť nástrojov na riadenie projektov (napr. Microsoft Project, Jira, Trello)
 • Titul v oblasti riadenia projektov alebo príbuznej oblasti je výhodou

Ponúkané výhody:

 • Konkurenčná mzda
 • Flexibilný pracovný čas
 • Možnosť kariérneho rastu a rozvoja
 • Príležitosť pracovať na inovatívnych projektoch v dynamickom prostredí

Ako sa uchádzať:

Ak vás táto pozícia zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, pošlite nám svoj životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov na vireo@vireo.sk