Zazimovanie závlahového systému

Zazimovanie závlahových systémov zvyčajne vykonávame od cca konca októbra do decembra pomocou nášho kompresora. 

V tomto čase prichádza obdobie, kedy by sme mali zazimovať závlahový systém. Prvé mrazy mu väčšinou nijako neublížia, keďže rozvody sa nachádzajú v zemi.

Ako prvý krok je dôležité, aby ste vypli závlahu, prepnite ovládaciu jednotku do OFF alebo vytiahnite zo zásuvky. Uzavrite prívod vody do systému a pootvorte si všetky guľové ventily v šachtičkách, „točky“ a hydranty na manuálny odber vody. I napriek týmto opatreniam môžu dlhotrvajúce mínusové teploty, kedy zem už premrzne do hĺbky, systém poškodiť.

V prípade, že zazimovanie chcete nechať na profesionálov s dostatočným vybavením a skúsenosťami, môžeme Váš systém zazimovať za Vás. Stačí, ak vyplníte krátky formulár a my Vás budeme v krátkej dobe kontaktovať.

 

Príprava

V zimnom období sa zavlažovací systém nepoužíva. V rozvodoch sa nachádza voda, ktorá môže spôsobiť vážne poškodenie systému. Preto je nutné závlahový systém "zazimovať" a pripraviť ho na ďalšiu sezónu. Ušetríte tak na zbytočne vynaložených nákladoch, ktoré vznikajú pri poškodení systému v prípade nezazimovania, ktoré sú podstatne vyššie ako náklady vynaložené na údržbu.

 

 

Odstránenie vody

Pred príchodom mrazov je potrebné závlahový systém zazimovať, čím ho ochránime pred poškodením a tým zabezpečíme jeho bezproblémovú prevádzku aj v ďalšom období. Ušetríme si tak zbytočné náklady, ktoré vznikajú pri poškodení systému v prípade jeho nezazimovania, tie sú podstatne vyššie ako náklady na zazimovanie. 

 

 

Profesionálny kompresor

Klasický závlahový systém s výsuvnými postrekovačmi má rozvodné potrubia uložené v zemi v zamŕzajúcej hĺbke.

To znamená, že voda by v potrubí mohla zamrznúť a zväčšením svojho objemu systém poškodiť. Jediným spoľahlivým spôsobom odvodnenia systému je vyfúknutie vody stlačeným vzduchom za pomoci kompresora. 

 

Nahlásenie servisu

Meno a priezvisko*

Adresa*

Email*

Telefónne číslo*

 

Popis